Pakkingen voor de kleppen deksels

500-943
Kleppendeksel pakkingen waterboxer en 1600 luchtboxer

Tussen het kleppendeksel en de cilinderkop zit een dikke pakking om te voorkomen dat er smeerolie naar buiten treedt. Indien er aan de linker- c.q. rechterzijde v.d. motor olie lekkage is, zijn deze pakkingen meestal de oorzaak van die lekkage. Eenvoudig de klembeugel naar beneden afdrukken, oude pakking verwijderen, kleppendeksel rand goed en secuur schoonmaken en de nieuwe pakking monteren evt. heel licht invetten met olie of vet, daarna het deksel er weer op monteren zonder de pakking van zijn plek te duwen(!) en de klembeugel terug drukken.Einde lekkage.

!
 << Vorige 
per paar